Welkom

In 2000 is de Tjallingh Roorda Stichting opgericht met als doelstellingen:

  • Het bevorderen van onderzoek en de verspreiding van informatie over stofwisselingsziekten, in het bijzonder de ziekte van Leigh, bij jonge kinderen, alsmede het ondersteunen van deze kinderen en hun ouders of verzorgers, teneinde behandeling van deze ziekte en/of de verzorging mogelijk te maken. Lees meer
  • Het bevorderen van uitwisselingen tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur en sport, waar het betreft jongeren van 27 jaar en jonger. Lees meer