Aanvragen

Het aanvraagformulier voor een startsubsidie voor onderzoek van de Tjallingh Roorda Stichting kunt u hier downloaden (PDF document). Het ingevulde formulier dient voor 30 januari 2023 per email verstuurd te zijn naar: Sabine Fuchs met als onderwerp/subject: “Aanvraag Tjallingh Roorda Stichting”.

Overige aanvragen voor subsidie kunnen toegestuurd worden naar het adres of de email van de Tjallingh Roorda Stichting en dienen informatie te bevatten over het aanvraagbedrag, een beschrijving van het project en/of doel en eventueel de data waarbinnen het project plaatsvindt. Aanvragen van individuele jongeren voor uitwisselingprogramma’s dienen ook informatie te geven aan welk instituut/programma ze zijn toegelaten en wat het gevraagde collegegeld van het instituut/programma is.