Uitwisseling

De Tjallingh Roorda Stichting stelt een jaarlijkse subsidie van maximaal € 5.000 beschikbaar voor uitwisselingen tussen jongeren uit Nederland en de Verenigde Staten. In de begin jaren heeft de Tjallingh Roorda Stichting in dit kader verschillende concerten in Carnegie Hall in New York en in het Concertgebouw in Amsterdam, georganiseerd door The Netherlands American Community Trust, mede mogelijk gemaakt. Bij deze concerten werd jong muzikaal talent uit Nederland en Amerika de kans gegeven om op te treden voor publiek op twee van de meest befaamde concertpodia ter wereld. Hierbij blijft de Tjallingh Roorda Stichting ook de carrières van jonge talenten volgen en ondersteunen, zoals die van de zangeres en songwriter Karsu Dömnez.

Daarnaast heeft de Tjallingh Roorda Stichting ook individuele Nederlandse en Amerikaanse jongeren van 27 jaar of jonger op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur of sport financieel ondersteund in hun uitwisseling naar Nederland of de Verenigde Staten.  Zo heeft de Tjallingh Roorda Stichting recent een beurs beschikbaar gesteld aan Erik Wedershoven om een half jaar te kunnen studeren aan UC Berkely, die naar aanleiding van zijn ervaring in de Verenigde Staten vervolgens zijn Master heeft afgerond aan de London School of Economics. De Tjallingh Roorda Stichting heeft de voortzetting van de studie van Chelsey Buurman (M.A. 2016) en Mees van der Werf (M.A. 2019) aan John Hopkins, School of Advanced International Studies, in Washington DC en Bologna voor een masters mogelijk gemaakt via een gecombineerde beurs/lening.

De Tjallingh Roorda Stichting is in 2014 een samenwerking aangegaan met het Fulbright Center in Amsterdam, hetgeen geleid heeft tot de instelling van de Fulbright-Tjallingh Roorda Beurs. Deze beurs moet jonge promovendi uit Nederland in de gelegenheid stellen gedurende enige maanden te studeren aan een Amerikaanse Universiteit op het gebied van stofwisselingsziekten, in het bijzonder mitochondriale ziekten. De beurs bedraagt $3.000 en werd voor het eerst toegekend voor het academisch jaar 2015/16 aan Rob ter Horst voor een internship bij het UC San Diego, Medical Center. Hij is promovendus aan de Radboud Universiteit met als onderwerp: Applying constraint based metabolic modeling and statistics to investigate the cellular consequences of mitochondrial disorders, heart failure and adaptation to gene knock-out/deletions.

In 2018 heeft de Tjallingh Roorda Stichting een reisbeurs naar de University of California Berkeley verleend aan Federica Cioffi (PhD kandidaat, University Twenthe). Hier heeft zij een onderzoeksstage gedaan getiteld “Signaling pathways involved in A-IFN-induced microglia activation”.

Met ingang van het studiejaar 2024/25 is de Fulbirght-Tjallingh Roorda Beurs omgezet naar een reisbeurs voor de Trailblazer Opportunity Scholarship in samenwerking Fulbright.

Lees meer over het aanvragen van subsidie